Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Atuty

W naszej szkole zapewniamy:

  • indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej, 
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • bogato wyposażone sale lekcyjne, sale komputerowe i gabinety specjalistyczne,
  • bibliotekę, czytelnię, świetlicę szkolną,
  • nowoczesną i funkcjonalną bazę dydaktyczną, rewalidacyjną oraz sportową,
  • przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów w konkursach i zawodach sportowych,
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych z dodatkowymi zajęciami w ramach wolontariatu prowadzonymi przez naszych nauczycieli i młodzież ze stargardzkich szkół,
  • brak barier architektonicznych,
  • monitoring szkoły.

 
Posiadamy certyfikaty: