Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Recytatorskie

Praca z uczniami obejmuje ćwiczenia w poprawnej, czystej wymowie, właściwej modulacji głosu i jego siły, a także ćwiczenia dykcji, oddechowe, ruchowe, dobór repertuaru i interpretację tekstu.

Zadania:

 • Zapoznanie dzieci z utworami literatury dziecięcej.
 • Doskonalenie dykcji i intonacji.
 • Nauka ruchu scenicznego.
 • Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania, rozwijanie zdolności oraz wrażliwości na słowo mówione.
 • Przygotowanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów recytatorskich.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności odbioru dzieła literackiego.
 • Doskonalenie techniki czytania i recytacji.
 • Rozwijanie zainteresowań oraz twórczej aktywności.
 • Budzenie szacunku do języka ojczystego.
 • Przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • Wdrażanie do samokształcenia.

Od roku 2007 konkursy recytatorskie organizowane były naprzemiennie przez naszą szkołę i szkołę w Grzędzicach, natomiast od 2010 roku uczniowie prezentują swoje umiejętności na wojewódzkich i ogólnopoloskich konkursach recytatorskich szkół i ośrodków specjalnych w Szczecinie. Zdobywają tam liczne nagrody i wyróżnienia, o czym świadczą zdjęcia.

Zajęcia KR prowadzą:  mgr Agnieszka Dróżdż i mgr Marlena Knop.