Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Logopedia

Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować trudności w komunikowaniu się, nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne, przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej. W ramach zajęć realizowana jest diagnoza i terapia logopedyczna. Po przebadaniu ucznia i postawieniu diagnozy opracowany zostaje indywidualny plan logoterapii.

Zajęcia logopedyczne mają na celu stymulowanie rozwoju mowy i jej korygowanie. W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy stosowane są odpowiednie ćwiczenia eliminujące wykryte w mowie nieprawidłowości: ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat mowy, głosowe, słuchowe, artykulacyjne, stymulujące rozwój językowy. Ćwiczenia te prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, dostarczając uczniom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu.