Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Neourologopedia

Neurologopedia zajmuje się przede wszystkim medyczną stroną mechanizmów porozumiewania się przez człowieka, uwarunkowanych zaburzeniami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, przy których nie można pominąć zaburzeń głosu i słuchu, ponieważ są one integralnie włączone w proces komunikatywny człowieka.

Dla neurologopedy kluczowe znaczenie ma wywiad okołoporodowy, który daje informacje o przebiegu ciąży i porodu, rozwoju ruchowym dziecka, przebiegu czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego (odruchy: ssania, szukania, połykania, zwierania, wypychania etc.) oraz rozwoju mowy w poszczególnych latach życia. Dodatkowa dokumentacja medyczna od specjalistów, pod którymi opieką są nasze dzieci pozwala neurologopedzie postawić diagnozę logopedyczną.
Dla rodziców istotne jest, aby wiedzieli, że:

  • rozwój każdej funkcji, a więc i mowy, trwa od poczęcia,
  • po urodzeniu rozwój dziecka jest ciągły, chociaż przebiega skokami,
  • każda sprawność zależy od dojrzałości i gotowości układu nerwowego do jej nauczenia,
  • każde dziecko w tej samej kolejności przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju, jednak w różnym tempie (w różnym wieku) i często obserwuje się dysharmonię między funkcjami,
  • po ukończeniu 3. roku życia mowa nie jest już kształtowana, ale korygowana.