Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole Samorząd Uczniowski:

  • opracował i kultywuje Ceremoniał Szkoły,
  • był pomysłodawcą i założycielem Księgi Absolwentów,
  • opracowuje Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych,
  • przygotowuje gazetkę szkolną,
  • organizuje dyżury uczniowskie na terenie szkoły,
  • organizuje oraz prowadzi apele i uroczystości szkolne,
  • organizuje oraz prowadzi akcje i konkursy,
  • organizuje dyskoteki dla uczniów szkoły.

Opiekunem SU jest mgr Joanna Łach-Macuk.