Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Struktura Szkoła Podstawowa

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Powiat Stargardzki.  

Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima do roku szkolnego 2018/2019 obejmuje oddziały Gimnazjum Specjalnego oraz oddział w podmiotach leczniczych.

Szkoła kształci dzieci i młodzież:

1. niepełnosprawną intelektualnie i z autyzmem:
    -  w stopniu lekkim,
    -  w stopniu umiarkowanym i znacznym,
    -  w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze),

2. w normie intelektualnej:
    -  w ramach zajęć wczesnego wspomagania,
    -  z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
    -  w podmiotach leczniczych.

Kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
    - 20. roku życia w przypadku szkoły podstawowej,
    - 25. roku życia  w przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.