Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Terapia metodą Alfreda Tomatisa

Profesor Alfred Tomatis (1920-2001) był francuskim otolaryngologiem. Od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Szczególnie interesowała go zależność między sposobem słyszenia a jakością głosu.

Na podstawie swych badań sformułował trzy zasady, znane dziś jako trzy prawa Tomatisa:

  1. w  głosie nie pojawiają się te częstotliwości, których nie słyszy ucho,
  2. jeśli stworzymy narządowi słuchu możliwość usłyszenia brakujących częstotliwości, to w głosie pojawią się one automatycznie,
  3. systematyczny trening słuchowy pozwala na trwałą modyfikację głosu różnymi ośrodkami w mózgu.

Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:

  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia głosu,
  • dysleksję,
  • autyzm,
  • zespół ADHD,
  • problemy szkolne.

Ponadto wykorzystuje się ją w walce ze stresem i w nauce języków obcych.