Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wolontariat

Wolontariat szkolny realizuje swoje zamierzone cele przez: bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - uczniów i nauczycieli - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka i środowiska. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu.

Cele Wolontariatu:

 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • wdrażanie umiejętności zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie empatii i tolerancji,
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

W ramach naszej działalności:

 • pomagamy w pogotowiu rodzinnym bawiąc się z dziećmi, chodząc na spacery;
 • współpracujemy z „Caritas” zbierając odzież, bierzemy udział w akcjach zbiórki żywności i artykułów czystości, porządkujemy i segregujemy dary;
 • odwiedzamy schronisko dla zwierząt, gdzie karmimy zwierzęta, chodzimy z nimi na spacery.

Opiekunem Wolontariatu jest mgr Wanda Kiniorska.

Fotogaleria